Slalom là gì?

Slalom là gì? Word - SLALOM: Trong thể thao: di chuyển tốc độ cao dọc theo một tuyến đường quanh co nhất địnhpp. -giant và khổng lồ c. xuống khỏi núi trên ván trượt dọc theo một đường dài. Làng trượt nước Không khí s. trên…

0113 - Cảm biến nhiệt độ không khí nạp, mức sản lượng cao.

0113 - Cảm biến nhiệt độ khí nạp, đầu ra cao. Trong cảm biến lưu lượng không khí khối lượng "Boshevskiye", cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh được tích hợp. Trong hoàn cảnh của bạn, dường như cũng giống nhau. Nếu có hai lỗi và cảm biến lưu lượng khí khối lượng ...