Slalom là gì?

Slalom là gì? Word - SLALOM: Trong thể thao: giao thông tốc độ cao dọc theo tuyến đường quanh co nhất định. khổng lồ và khổng lồ s. trượt tuyết xuống đường đua dài. Làng trượt nước Trên không s. vào ...