Ingosstrakh hiểu rõ hơn về việc thanh toán OSAGO

Ingosstrakh đã đánh giá thấp việc thanh toán cho bảo hiểm trách nhiệm đối với động cơ bắt buộc của bên thứ ba Bạn hoàn toàn có thể nhận được tiền, nhưng việc tự mình giải quyết mọi gánh nặng tư pháp là một việc vô cùng hữu ích. Tôi đã có một trải nghiệm như vậy, tôi không muốn lặp lại nữa. ...

Cho tôi biết một mẫu của một giấy viết tay đơn giản của luật sư để phù hợp với bảo hiểm

Cung cấp mẫu giấy ủy quyền viết tay đơn giản để được bao gồm trong bảo hiểm MTPL Bạn không cần bất kỳ giấy ủy quyền nào để tham gia bảo hiểm. Chính chủ sẽ tự vào. Tôi đã đến Yandex và viết “một mẫu giấy ủy quyền viết tay đơn giản ...