Trả lại tiền cho OSAGO thực sự?

Có thực tế để trả lại tiền cho bảo hiểm trách nhiệm xe máy bắt buộc? họ chỉ đơn giản là don muốn trả lại tiền cho bạn ... họ đang tăng vọt đầu bạn !! ! phải trả lại từ thời điểm mua và bán. Tài khoản trợ giúp là đủ. và trong trường hợp của tôi, tôi đã nhận được thẻ Rosgostrakh ...

Mua OSAGO trực tuyến ở đâu? Tôi đã đi đến Rosgosstrakh, có những công trình vĩnh cửu ở đó, trong RESO cũng không hoạt động.

Mua OSAGO trực tuyến ở đâu? Tôi đã đi đến Rosgosstrakh, có những công trình vĩnh cửu ở đó, trong RESO cũng không hoạt động. Khí Xs CO cũng không hoạt động? Bảo hiểm Tinkoff là như vậy cho tất cả mọi người. Vì vậy mà không ai có thể ...

Tôi có thể sắp xếp bảo hiểm cho chiếc xe mà không có chủ sở hữu?

Tôi có thể sắp xếp bảo hiểm cho chiếc xe mà không có chủ sở hữu? Không, không có giấy ủy quyền, bảo hiểm sẽ không được phát hành. Có thể thực hiện tất cả các hành động mà không cần chủ sở hữu máy chỉ trên cơ sở giấy uỷ quyền. Không có vấn đề. Nó sẽ phù hợp với ...

Những đặc điểm nào của các dòng AAA cung cấp? Họ bao nhiêu? Nghiêm túc xin vui lòng .... Cảm ơn

Những đặc quyền nào cho số loạt AAA cung cấp? Chúng có giá bao nhiêu? Nghiêm túc, xin vui lòng .... cảm ơn bạn, tùy thuộc vào nơi, nếu trong G. Vyborg, sau đó về các mảnh 20-30 p. nhưng tôi không tiết kiệm để lấy A *** AA thì tốt hơn là lấy những cái màu đỏ ...

Cho tôi biết một mẫu của một giấy viết tay đơn giản của luật sư để phù hợp với bảo hiểm

Hãy cho tôi biết một mẫu giấy ủy quyền viết tay đơn giản để phù hợp với bảo hiểm CTP. Bạn không cần bất kỳ giấy ủy quyền nào để phù hợp với bảo hiểm. Chủ sở hữu sẽ viết. Tôi đã đến Yandex và viết "một mẫu giấy ủy quyền viết tay đơn giản ...