Chi phí phát hành gen là bao nhiêu. sức mạnh của luật sư cho chiếc xe? Và người mua có thể xóa nó khỏi sổ đăng ký không?

Chi phí phát hành gen là bao nhiêu. sức mạnh của luật sư cho chiếc xe? Và người mua có thể xóa nó khỏi sổ đăng ký không? Xác minh trong một nghìn, và nếu bạn tin tưởng, anh ta có thể làm với tất cả những điều đó ...

Tôi có nên liên lạc mua một chiếc xe nếu PTC là một bản sao? Mọi thứ khác phù hợp. Và làm thế nào để kiểm tra tại sao một bản sao?

Tôi có nên liên lạc mua một chiếc xe nếu PTC là một bản sao? Mọi thứ khác phù hợp. Và làm thế nào để kiểm tra tại sao một bản sao? trong gibedede có thể bị mất Trong thời của chúng ta, một bản sao của PTS không phải là hiếm, t ...

Mẹ muốn đăng ký lại xe cho con trai. Làm thế nào để làm cho nó có lợi hơn cho cả hai bên cho, mua và bán. hay cái gì khác ???

Người mẹ muốn sắp xếp lại xe cho con trai. Làm thế nào để làm cho nó có lợi hơn cho cả hai bên để tặng, mua và bán. hay cái gì khác? tiền tốt hơn. hay tin cậy Trong thời gian gần đây, câu hỏi thường phát sinh ...

cần những tài liệu nào để mua một chiếc xe đã qua sử dụng?

Những giấy tờ cần thiết để mua một chiếc xe đã qua sử dụng? hộ chiếu của bạn là một câu hỏi hay và bạn luôn cần phải hỏi hộ giáo sư luôn luôn có hộ chiếu cá nhân - bạn thích một chiếc xe hơi và bạn gặp một công chứng viên tại cảnh sát giao thông, với bạn ...

Điều đó có nghĩa là gì: "bán một chiếc xe theo bảng dữ liệu là gấp đôi và không được hủy đăng ký"?

Điều đó có nghĩa là gì: "bán một chiếc xe theo bảng dữ liệu là gấp đôi và không được hủy đăng ký"? điều này không thể được. xây dựng câu hỏi chính xác Vì vậy, bạn đã mua một chiếc xe hơi như bạn nói ...