Câu hỏi cho các công nhân quyền lực, bạn có thể cho nhân viên DPS để ngăn chặn xe mà không có lý do, ví dụ, kiểm tra các tài liệu

Một câu hỏi gửi đến những người yêu thích vat, cho tôi hỏi một cảnh sát giao thông có thể dừng xe không lý do, ví dụ như họ chỉ được kiểm tra giấy tờ khi thực hiện nhiệm vụ, họ không có lý do gì ngoài trụ sở mà ...

Nếu một vi phạm tốc độ xảy ra trên máy ảnh, hình phạt xuất hiện nhanh như thế nào trong cơ sở dữ liệu trên trang web cảnh sát giao thông?

Nếu vi phạm tốc độ bị bắt trên camera, tốc độ phạt sẽ xuất hiện trong cơ sở dữ liệu trên trang web của cảnh sát giao thông như thế nào? những người có máy quay video cố định gắn với cầu nối, chuyển tiếp, bài đăng - thông báo đến từ 3-10 ngày và ...