Nếu một người đàn ông cung cấp một người phụ nữ?

Một người đàn ông có nên chu cấp cho một người phụ nữ? Tôi bỏ phiếu cho câu trả lời đầu tiên. Trước đây, những phụ nữ sống nhờ bạn cùng phòng được gọi là phụ nữ giữ mình, đó là một điều xấu hổ. Địa vị của một người phối ngẫu chính thức đã xóa bỏ mâu thuẫn này. Và đó là tất cả ...

Một magotte là gì?

Mugshot là gì? Mugshot là một bức ảnh của một tên tội phạm bị giam giữ được chụp tại đồn cảnh sát. Mugshot thường bao gồm hai bức ảnh: toàn khuôn mặt, tức là ở phía trước và chính diện, tức là từ một bên. Vì thế…