Nếu một người đàn ông cung cấp một người phụ nữ?

Nếu một người đàn ông cung cấp một người phụ nữ? Tôi bỏ phiếu cho câu trả lời đầu tiên. Trước đây, những phụ nữ sống với chi phí của bạn cùng phòng của họ, được gọi là những người canh giữ, điều đó thật đáng xấu hổ. Tình trạng của người phối ngẫu chính thức đã loại bỏ mâu thuẫn này. Và tất cả ...

Một magotte là gì?

Maghot là gì? Magshot là một bức ảnh của một tên tội phạm bị giam giữ được chụp tại đồn cảnh sát. Một marshot thường bao gồm hai bức ảnh: toàn mặt, nghĩa là ở phía trước và một hồ sơ, nghĩa là ở bên cạnh. Vậy ...