IFrame là gì

IFrame AJAX-transport IFrame là gì: Phương tiện truyền tải này có lẽ là linh hoạt và mạnh mẽ nhất, nhưng cũng rất tinh tế trong đó - nhất. IFrame vô hình được tạo ra để giao tiếp với máy chủ. Thay đổi dễ dàng ...

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÀM VIỆC VẬN TẢI video file avi? Ghi âm từ điện thoại bật ra rất yên tĩnh

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TĂNG KHỐI LƯỢNG của tệp video avi? Quá trình ghi âm từ điện thoại hóa ra rất yên tĩnh. Điều này được thực hiện trong các chương trình xử lý âm thanh. Tôi sẽ sử dụng chương trình CoolEdit. Nếu chương trình của bạn không thể tự tải âm thanh ...

Từ DOED có nghĩa là gì, ...

Từ DOED có nghĩa là gì ... Loại bi quan, cô gái? Tại sao "cam chịu"? Có lẽ nó tốt hơn - "hứa ​​hôn"? Hay là xong rồi? không hoàn toàn bằng tiếng Nga, nhưng ý nghĩa rõ ràng))))))) PPC là tất yếu, vấn đề thời gian. Nó là cần thiết để…