IFrame là gì

IFrame AJAX vận chuyển IFrame là gì: Vận chuyển này có lẽ là linh hoạt và mạnh mẽ nhất, nhưng cũng là sự tinh tế trong đó - hầu hết tất cả. Một IFrame vô hình được tạo để giao tiếp với máy chủ. Dễ dàng thay đổi ...