nơi mà dấu hiệu này xuất hiện đầu tiên, và nó có nghĩa là gì? ảnh

Dấu hiệu này xuất hiện đầu tiên ở đâu và nó có ý nghĩa gì? ảnh Có một số phiên bản về nguồn gốc của dấu hiệu này. Dấu chữ V! Chiến thắng! Dấu hiệu chiến thắng! Người Anh được biết đến là những người đầu tiên sử dụng cử chỉ này, nghĩa là chiến thắng. ...

Gulag là gì?

Gulag là gì Tốt hơn là không nên biết. Nói chung, Cơ quan Quản lý Nhà nước về Trại. Đây là một tổ chức chuyên xử lý những người lưu vong, theo nghĩa của những người, đã lưu vong GULAG (Ban giám đốc chính của các trại lao động cưỡng bức, các khu định cư và giam giữ lao động) ...