Nó có nghĩa là gì trong sự ô nhục?! Làm thế nào nó được kết nối với khái niệm - để thiêu đốt? Ai có thể thiêu đốt?! Bị thiêu đốt?! Nhận vào sự ô nhục?!

Nó có nghĩa là gì trong sự ô nhục?! Làm thế nào nó được kết nối với khái niệm - để thiêu đốt? Ai có thể thiêu đốt?! Bị thiêu đốt?! Nhận vào sự ô nhục?! Ghi bàn và rơi vào sự ô nhục - 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau! Hát, ...

nơi mà dấu hiệu này xuất hiện đầu tiên, và nó có nghĩa là gì? ảnh

nơi mà dấu hiệu này xuất hiện đầu tiên, và nó có nghĩa là gì? hình ảnh Có một số phiên bản của nguồn gốc của dấu hiệu này. V-sign! Chiến thắng! Dấu hiệu chiến thắng! Người Anh được biết đến là người đầu tiên sử dụng cử chỉ này, có nghĩa là chiến thắng.