ai là người ngu xuẩn?

một Muggle là ai? Vì vậy, bạn là một Muggle trong thế giới phù thủy Muggle - những người không có sức mạnh kỳ diệu của một Muggle là người bây giờ có ít tiền. và không có phép thuật. đây là các đại biểu ...

"Xã hội" hay người hòa đồng nghĩa là gì?

"Xã hội" hay người hòa đồng nghĩa là gì? chất lượng quan trọng trong việc tìm kiếm một công việc đòi hỏi tăng cường giao tiếp với mọi người CỘNG ĐỒNG (từ tiếp xúc giao tiếp, giao tiếp) khả năng của mọi người để thiết lập liên hệ kinh doanh, giao tiếp, mối quan hệ. ...

Có thể sao chép một người không?

Có thể nhân bản một người? Ngay cả về mặt lý thuyết là không thể, bởi vì các vấn đề đạo đức là vô nghĩa để xem xét! Có lẽ ai đó nhớ một con voi ma mút có máu không có sương giá được tìm thấy ... Một cái gì đó không nhân bản, và tại sao? Các cơ quan lý thuyết nhân bản ...