ai là người ngu xuẩn?

muggle là ai? đó là lý do tại sao bạn là một muggle trong thế giới của các pháp sư muggle - những người không có sức mạnh phép thuật giờ là một muggle người có ít tiền. và không có phép thuật. đây là các đại biểu ...

"Hòa đồng" hay một người hướng ngoại nghĩa là gì?

"Hòa đồng" hay một người hướng ngoại nghĩa là gì? một phẩm chất quan trọng trong việc làm đối với một công việc đòi hỏi phải tăng cường giao tiếp với mọi người GIAO TIẾP (từ Lat. Communicationatio contact, Communication) khả năng con người thiết lập các mối quan hệ kinh doanh, kết nối, các mối quan hệ ...

Có thể sao chép một người không?

Có thể nhân bản một con người? Ngay cả về mặt lý thuyết thì điều đó là không thể, bởi vì các vấn đề đạo đức là vô nghĩa để xem xét! Có thể ai đó nhớ rằng một con voi ma mút với máu không đông đã được tìm thấy ... Một cái gì đó không được nhân bản, nhưng tại sao? Các cơ quan về mặt lý thuyết nên nhân bản ...