Trách nhiệm là gì?

Trách nhiệm là gì Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm là gì Trách nhiệm là nghĩa vụ chủ quan phải chịu trách nhiệm về các hành động và hành động, cũng như hậu quả của chúng. Wikipedia Trách nhiệm là phẩm chất cá nhân có ý chí mạnh mẽ, được thể hiện qua việc thực hiện quyền kiểm soát ...

Những gì để cho một người bạn? Sinh nhật trong một tuần, mà bạn có thể đưa ra một dấu nhắc nhanh đã bị hỏng. Thực hiện 17 năm.

Tặng gì cho một người bạn? Một tuần nữa sinh nhật, tặng được gì, nói cho em biết anh đã vỡ đầu rồi. Bước sang tuổi 17. Cuốn sách rất thú vị. ý tưởng quà tặng gấu bông Tôi có thể đề nghị bạn tặng cô ấy một câu đố Cà phê ...