Kim cương là gì?

Rực rỡ là gì? Kim cương là một loại đá quý đã được xử lý, tức là cắt, nó trở nên đẹp, sáng bóng và đi vào vòng của bạn. Và trước khi cắt, nó là một viên kim cương đã được khai thác ...