Semolina có hữu ích không?

bột báng có hữu ích không? Rất hữu ích ... không nếu bất kỳ thực phẩm nào được ăn trong xô. điều đó có hại. Và 200 gr. trong ngày của bột báng - lợi ích. Bột báng là hữu ích hay có hại? Các nhà dinh dưỡng trả lời ...