Làm thế nào để nấu súp Nga thật? Có bất kỳ sự khác biệt nào giữa công thức châu Âu và Siberi không?

Làm thế nào để nấu súp bắp cải Nga thực sự một cách chính xác? Có sự khác biệt giữa công thức nấu ăn của người châu Âu và người Siberia không? http://www.sports.ru/tribuna/blogs/utkin/44550.html hãy thử công thức từ Vasya Utkin. Tôi sẽ đặt chỗ ngay - Tôi đã không tự nấu ăn (vợ tôi ...