Cà phê xay hay xay?

Cà phê xay hay xay? Họ cầu nguyện cho tôi! đây là cách chia thứ nhất Là một nhà triết học, tôi nói với bạn :))) nhưng nói chung, tôi khuyên bạn nên nói cách mài đá phấn và mài 1 sc. Tôi xay, bạn xay, anh xay, chúng tôi xay, bạn ...