Tiền mặt và thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là cái gì

Thanh toán bằng tiền mặt và không dùng tiền mặt. Nó là gì? Bạn có thể liên hệ với một chuyên gia ngân hàng và tìm hiểu tất cả những điều tinh tế trong công việc và thanh toán cho các dịch vụ đầu cuối: số điện thoại: 8-951-610-22-34 - Aleksandr e-mail: [email được bảo vệ] Quyết toán tiền mặt là giải quyết ...

Xin hãy giúp đỡ! Tôi cần hộ chiếu môi trường của bất kỳ công ty nào có số, tìm ở đâu?

Xin vui lòng giúp đỡ! Tôi cần hộ chiếu sinh thái của bất kỳ công ty nào có số, tôi có thể tìm nó ở đâu? Ở đây bạn cần tìm: http: //www.ecoindustry.ru/phorum/viewtopic.htmlf=6t=1040page=1 Văn bằng để đặt hàng Hộ chiếu môi trường của doanh nghiệp www.zakagidiplom.ru/show_work.php?work=4573 15 KB Tóm tắt. Hộ chiếu môi trường của doanh nghiệp Từ khóa ...

Các loại và phương pháp kiểm toán

Các hình thức và phương pháp kiểm toán Các loại kiểm toán thường được phân loại theo các tiêu thức sau: 1. Theo đối tượng kiểm soát: - kiểm toán của cơ quan nhà nước - kiểm toán nội bộ - kiểm toán do doanh nghiệp kiểm toán thực hiện 2. Theo đặc điểm tổ chức: - kiểm toán theo lịch trình được thực hiện phù hợp với kế hoạch kiểm toán ...

Tài chính là gì?

Tài chính là gì? Tài chính là hệ thống các quan hệ tiền tệ trong xã hội liên quan đến việc hình thành và sử dụng các quỹ tập trung, phân cấp của các quỹ trong khuôn khổ phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm quốc dân và quốc ...