Hãy cho tôi biết, sự khác nhau giữa hành động, hóa đơn và hóa đơn là gì?

Bạn có thể vui lòng cho tôi biết sự khác nhau giữa một hành vi, một hóa đơn và một hóa đơn là gì? Công chúa trả lời là tốt nhất, nhưng về giấy vệ sinh - quá khắc nghiệt. Hóa đơn là một tài liệu mà nó được viết bao nhiêu cho hàng hóa / công trình / dịch vụ ...

mục đích của tinh thần kinh doanh là gì. o Chiết khấu lợi nhuận o Cung cấp dịch vụ o Hỗ trợ thông tin

mục đích của doanh nghiệp là gì. o Tạo lợi nhuận o Cung cấp dịch vụ o Hỗ trợ thông tin Xem Điều lệ, đối với tất cả các tổ chức thương mại - tạo ra lợi nhuận, đối với các tổ chức phi thương mại - để thực hiện các mục tiêu, ...

lượng vốn lưu động được giải phóng là kết quả của sự tăng tốc của họ, làm thế nào để xác định ??

lượng vốn lưu động được giải phóng do tăng tốc của chúng, làm thế nào để xác định ?? So sánh các chỉ tiêu về vòng quay của vốn lưu động cho phép bạn xác định được khả năng tăng giảm tốc của nó. Một đợt phát hành tuyệt đối xảy ra khi trong năm hiện tại số lượng luân chuyển ...

Hãy cho tôi biết, sự khác biệt giữa bán buôn và bán lẻ là gì?

Hãy cho tôi biết, sự khác biệt giữa bán buôn và bán lẻ là gì? Ở người mua. Không có khái niệm bán buôn-bán lẻ trong luật. Có một cách giải thích rằng bán lẻ là việc mua bán hàng hóa để tiêu dùng cho chính mình. Bán buôn là hoạt động mua không có mục tiêu là tiêu dùng cuối cùng, với ...

Với kỳ nghỉ phải trả NDFL? Làm thế nào để làm cho hệ thống dây điện? Khi nào phải trả tiền? Nghỉ phép phải nằm trong bảng kê khai lương hoặc

Thuế thu nhập cá nhân cộng dồn từ tiền lương nghỉ phép? Làm thế nào để đăng tin một cách chính xác? Thanh toán khi nào? Tiền nghỉ phép phải có trong bảng sao kê lương hoặc thuế TNCN từ tiền lương nghỉ phép được chuyển vào thời điểm phát hành tiền lương nghỉ phép, bạn có thể ghi vào tài khoản chi phí, nếu một lần đi ...

Xin chào! Tôi muốn biết trách nhiệm của máy tính kế toán trong nhà hàng là gì, tôi nên thực hiện các chức năng gì?

Xin chào! Tôi muốn biết nhiệm vụ của kế toán tính tiền trong nhà hàng là gì, chức năng này phải thực hiện những chức năng gì? Lập phiếu tính cho các sản phẩm đã chuẩn bị và đã bán. Một công việc kinh doanh khá tốn kém và phức tạp. Đúng, bây giờ có ...