Điều gì đáng chú ý về tính cách của Grigory Rasputin trong lịch sử Nga?

Nhân cách của Grigory Rasputin trong lịch sử nước Nga có gì đáng chú ý? Rasputin là một dấu hiệu (và bây giờ cũng là một biểu tượng) cho thấy sự suy thoái của chế độ chuyên quyền. Trong nỗ lực tự cứu mình khỏi sự sụp đổ không thể tránh khỏi, nó đã dùng đến những phương pháp phi lý nhất ...