Thời kỳ đồ đá kéo dài bao lâu?

Thời kỳ đồ đá kéo dài bao lâu? Thời kỳ đồ đá trong khảo cổ học thời kỳ đồ đá Móc câu Các niên đại chính xác của thời kỳ này là không chắc chắn, gây tranh cãi và mang tính khu vực cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói về thời kỳ đồ đá ...

cái cạp là gì

Máy cạp là gì Máy làm đất được thiết kế để đào đất từng lớp (các lớp ngang), vận chuyển và lấp chúng vào các cấu trúc bằng đất theo các lớp có độ dày nhất định. :))) Scraper, scraper, từ cạo đến cạo ...

Bạn có thể giúp trả lời?

Bạn có thể giúp trả lời? Ramapithecus được John Lewis mô tả lần đầu tiên vào năm 1934 từ hàm trên được tìm thấy ở Ấn Độ, khoảng 12 triệu năm tuổi. Sau đó, hài cốt của ông được tìm thấy ở Đông ...

một sản phẩm là gì

hàng hóa là gì một hàng hóa là thứ bạn mua và bán. Mọi người cũng thuộc loại này. những gì được bán. Tova # 769; p bất kỳ thứ nào tham gia đổi miễn phí những thứ khác. 1,…

Từ thiện là gì?

từ thiện là gì? Từ điển giải thích của Ozhegov ĐỂ XEM: để cho ai đó nơi ở và thức ăn P. một đứa trẻ mồ côi. Từ điển Giải thích tiếng Nga XEM, nhìn, nhìn và nhìn; khinh thường; con cú. ai (cái gì) (lỗi thời). ...

Xin vui lòng cho tôi biết định nghĩa của các thuật ngữ chủ đề của kiến ​​thức và đối tượng của kiến ​​thức ...

Vui lòng cho tôi biết định nghĩa của thuật ngữ chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức ... Tôi không nhớ thuật ngữ chính xác của thế giới tâm trí, nhưng chủ thể là bộ nhận thức, và đối tượng là cái có thể nhận biết (đại loại như vậy :))))))) Chủ thể ...

Chủ nghĩa Mác - Lênin / Giải thích ngắn gọn và rõ ràng Đó là gì? Bản chất của ý thức hệ này là gì?

Chủ nghĩa Mác-Lênin / Giải thích ngắn gọn và rõ ràng nó là gì? thực chất của hệ tư tưởng này là gì? Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là khoa học về các quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, khoa học về cách mạng và thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở ...

sử thi là gì

Sử thi là gì? Sử thi là một loại văn học dựa trên sự tường thuật những gì đã xảy ra trong quá khứ, thường dưới dạng ký ức của một số sự kiện trong quá khứ. Cho đến thế kỷ 18 nó đã ...

Phương trình phản ứng ion.

Các phương trình phản ứng ion. không có cách nào Phương trình ion của phản ứng Các phản ứng hóa học trong dung dịch các chất điện ly (axit, bazơ và muối) tiến hành với sự tham gia của các ion. Dung dịch cuối cùng có thể vẫn trong (các sản phẩm hòa tan nhiều trong nước) ...

Làm ơn giúp ... cần mật độ đồng ..

Giúp vui lòng ... mật độ của đồng là cần thiết .. Tỷ trọng: 8,96 g / cm3 Tỷ trọng của đồng là 8,93 * 103kg / m3; Trọng lượng riêng của đồng - 8,93 g / cm: 3; Nhiệt dung riêng của đồng ở 20oC - 0,094 cal / deg; Nhiệt độ nóng chảy của đồng ...

Dữ liệu về điều tra dân số 1926 trên internet theo thành phố là gì?

Dữ liệu nào trên internet về cuộc điều tra dân số năm 1926 theo thành phố? Vào ngày 17 tháng 1926 năm XNUMX, cuộc Tổng điều tra dân số toàn Liên bang đầu tiên của Liên Xô được thực hiện, bao gồm toàn bộ dân số của đất nước. Nó được thực hiện bằng phương pháp khảo sát. Dân số thực tế đã được tính đến. ...

"Suy luận" là gì

Suy luận là một quá trình suy nghĩ trong đó một phán đoán mới được thực hiện từ một hoặc nhiều phán đoán, được gọi là tiền đề, được gọi là kết luận hoặc hệ quả. Các phần suy luận thường được chia thành các phần suy luận (xem: Phần trừ) ...