Làm thế nào để đo điện cảm cuộn dây

Cách đo độ tự cảm của cuộn dây Freebie sẽ không hoạt động. Đo điện cảm không phải là một nhiệm vụ đơn giản như vậy và bạn không thể giải quyết nó chỉ bằng một vạn năng DC. Một số cách tiếp cận là có thể. Điều đầu tiên trước tiên, độ tự cảm ...