Dấu ấn là gì?

In ấn là gì? Imprinting (dấu ấn tiếng Anh - để lại dấu ấn, để nắm bắt, sửa chữa), sự hình thành các dấu vết cực kỳ ổn định trong tâm lý sau một lần trải nghiệm. Đó là một hình thức học tập rất nhanh và bền bỉ của con người trong ...

Sản xuất hàng loạt khác với sản xuất hàng loạt như thế nào?

Sản xuất hàng loạt khác với sản xuất hàng loạt như thế nào? Trong sản xuất hàng loạt, việc sản xuất các sản phẩm được thực hiện bằng cách thực hiện liên tục các hoạt động lặp đi lặp lại giống nhau tại nơi làm việc. Phạm vi hẹp, khối lượng lớn liên tục và ...

Kẻ nổi dậy đây là ai ??

Người nổi dậy đây là ai ?? Quân nổi dậy (quân nổi dậy) - các đội vũ trang của dân thường, chống lại chính quyền. Họ đôi khi còn được gọi là những người bất đồng chính kiến ​​có Vũ trang, mặc dù có rất ít điểm tương đồng giữa những người bất đồng chính kiến ​​có Vũ trang và những người bất đồng chính kiến. Thông thường nghĩa quân ...