Cách gửi báo cáo thuế cho TCS?

Cách gửi báo cáo thuế cho TCS? Cần phải ký một thỏa thuận với nhà khai thác viễn thông. 3 tham gia vào công việc của hệ thống: người nộp thuế, một nhà khai thác viễn thông chuyên biệt và kiểm tra thuế. Trong chức năng của người vận chuyển ...

Xin vui lòng cho tôi biết, làm thế nào để trở thành một người quản lý trọng tài?

Xin vui lòng cho tôi biết, làm thế nào để trở thành một người quản lý trọng tài? Luật pháp, xác định tình trạng pháp lý của người quản lý trọng tài, thiết lập các yêu cầu cho sau này. Toàn bộ các yêu cầu có thể được chia thành hai nhóm: tích cực, mà ứng viên nên có ...

Hãy cho tôi biết về trách nhiệm của các cổ đông của công ty?

Hãy cho tôi biết về trách nhiệm của các cổ đông của công ty? Bài viết này chứng minh rằng nếu mất khả năng thanh toán (phá sản) của một công ty là do các hành động (không hành động) của các cổ đông của công ty hoặc những người khác có quyền đưa ra các hướng dẫn ràng buộc cho công ty ...

Làm thế nào để bảo vệ tài sản của bạn khỏi sự bảo lãnh của những người không nợ họ bất cứ điều gì, nhưng những thứ của họ có thể bị lấy đi?

Làm thế nào để bảo vệ tài sản của bạn khỏi sự bảo lãnh của những người không nợ họ, nhưng có thể lấy đi những thứ của họ? Sự cứu rỗi của một người đàn ông chết đuối là công việc của những người bên cạnh anh ta. Nếu sợ ...

Tài nguyên kinh tế là gì?

Tài nguyên kinh tế là gì? Tài nguyên kinh tế TÀI NGUYÊN KINH TẾ (từ phương tiện phụ trợ ressource của Pháp) khái niệm cơ bản về lý thuyết kinh tế, nghĩa là nguồn, phương tiện sản xuất. Tài nguyên kinh tế được chia thành tự nhiên (nguyên liệu thô, địa vật lý), ...

Liệu thời hiệu hành vi sai trái, thuộc Nghệ thuật. 159 của gian lận Bộ luật Hình sự, hoặc bạn có thể bắt đầu một UD sau khi 8 năm?

Liệu thời hiệu hành vi sai trái, thuộc Nghệ thuật. 159 của gian lận Bộ luật Hình sự, hoặc bạn có thể bắt đầu một UD sau khi 8 năm? Đối với các hành vi mà các biện pháp trừng phạt được quy định trong Bộ luật Hình sự, không có thời hiệu. ...

Thuế - Có phải là thuế?

Thuế - Có phải là thuế? có Nhiệm vụ là một khoản phí được thu bởi các cơ quan chính thức có thẩm quyền trong việc thực hiện các chức năng nhất định, với số tiền được quy định bởi luật pháp tiểu bang. Lệ phí bao gồm, đặc biệt, nhiệm vụ đăng ký và đóng dấu, ...