Cách gửi báo cáo thuế cho TCS?

Làm thế nào để gửi báo cáo thuế qua TCS? Bạn cần ký kết thỏa thuận với nhà khai thác viễn thông. Ba bên tham gia vào công việc của hệ thống: người nộp thuế, đơn vị khai thác viễn thông chuyên ngành và cơ quan thuế. Là một nhà khai thác viễn thông ...

Xin vui lòng cho tôi biết, làm thế nào để trở thành một người quản lý trọng tài?

Bạn có thể vui lòng cho tôi biết làm thế nào để trở thành Giám đốc trọng tài? Luật, xác định địa vị pháp lý của người hành nghề mất khả năng thanh toán, thiết lập các yêu cầu cho người hành nghề mất khả năng thanh toán. Toàn bộ tập hợp các yêu cầu thường được chia thành hai nhóm: tích cực, mà ứng viên phải có ...

Làm thế nào để bảo vệ tài sản của bạn khỏi sự bảo lãnh của những người không nợ họ bất cứ điều gì, nhưng những thứ của họ có thể bị lấy đi?

Làm thế nào để bảo vệ tài sản của bạn khỏi việc thừa phát lại của những người không nợ họ bất cứ thứ gì mà đồ của họ có thể bị lấy mất? Việc giải cứu một người đàn ông chết đuối là công việc của những người bên cạnh anh ta. Nếu bạn rất sợ ...

Bây giờ ở Nga giá trị của thu nhập tối thiểu không chịu thuế của công dân là gì?

Thu nhập tối thiểu miễn thuế hiện tại của công dân ở Nga là bao nhiêu? Phụ thuộc vào thu nhập nhận được như thế nào? Bộ luật thuế của Liên bang Nga không có khái niệm như một mức tối thiểu không chịu thuế đối với thuế thu nhập cá nhân. Tôi đọc bình luận của bạn về ...

Tài nguyên kinh tế là gì?

Nguồn lực kinh tế là gì? Nguồn lực kinh tế NGUỒN LỰC KINH TẾ (từ tiếng Pháp. Ressource phụ trợ) khái niệm cơ bản của lý thuyết kinh tế, nghĩa là nguồn, phương tiện đảm bảo sản xuất. Tài nguyên kinh tế được chia thành tự nhiên (nguyên liệu, địa vật lý), ...

Liệu thời hiệu hành vi sai trái, thuộc Nghệ thuật. 159 của gian lận Bộ luật Hình sự, hoặc bạn có thể bắt đầu một UD sau khi 8 năm?

Thời hiệu có tội nhẹ không thuộc Điều khoản. 159 của Bộ luật Hình sự của Liên bang Nga, một gian lận hoặc bạn có thể bắt đầu một ĐHĐN sau 8 năm? Không có thời hạn đối với các hành vi bị Bộ luật Hình sự xử phạt ...

Nghĩa vụ - Có phải là thuế không?

Nghĩa vụ - Có phải là thuế không? có Nghĩa vụ là một khoản phí do các cơ quan chính thức có thẩm quyền thu khi thực hiện các chức năng nhất định, với số tiền được quy định bởi luật pháp của nhà nước. Các khoản phí bao gồm, đặc biệt, thuế đăng ký và đóng dấu, ...