Nhiên liệu tiêu thụ đặc biệt ở Nga

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng động cơ và nhiên liệu diesel là một loại thuế đánh vào các doanh nghiệp và tổ chức. Khoản khấu trừ của họ được thực hiện trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh nhất định, bao gồm cả việc di chuyển sản phẩm qua biên giới của hải quan ...

Id email - nó là gì?

Gần đây, "Bưu chính Nga" của FSUE đã chuyển sang các tiêu chuẩn quốc tế về dịch vụ khách hàng. Điều này ngụ ý, ngoài việc cải thiện chất lượng dịch vụ và tin học hóa và tự động hóa số lượng tối đa các quy trình gửi thư, việc sử dụng một ...