Nhiên liệu tiêu thụ đặc biệt ở Nga

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng động cơ và nhiên liệu diesel là một loại thuế đánh vào các doanh nghiệp và tổ chức. Khoản khấu trừ của họ được thực hiện trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh nhất định, bao gồm cả việc di chuyển sản phẩm qua biên giới của hải quan ...

Ký hiệu tiền tệ. Chỉ định các đơn vị tiền tệ chính của thế giới

Các loại tiền tệ phổ biến nhất được sử dụng ở các quốc gia khác nhau trên thế giới có tác động rất lớn đến các quy trình trên thị trường tài chính. Mỗi đơn vị tiền tệ được chỉ định bởi một biểu tượng đặc biệt. Nó làm cho bất kỳ ai trong số họ có thể nhận ra ...