Nhiên liệu tiêu thụ đặc biệt ở Nga

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng động cơ và nhiên liệu diesel là một loại thuế đánh vào các doanh nghiệp và tổ chức. Việc khấu trừ của họ được thực hiện khi thực hiện một số hoạt động kinh doanh nhất định, bao gồm cả việc vận chuyển sản phẩm qua biên giới hải quan ...

Ký hiệu tiền tệ. Chỉ định các đơn vị tiền tệ chính của thế giới

Các loại tiền tệ phổ biến nhất được sử dụng ở các quốc gia khác nhau trên thế giới có tác động rất lớn đến các quá trình trên thị trường tài chính. Mỗi loại tiền được chỉ định bằng một ký hiệu đặc biệt. Điều này làm cho bất kỳ ai trong số họ có thể nhận ra ...