Nhiên liệu tiêu thụ đặc biệt ở Nga

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng động cơ và nhiên liệu diesel là một loại thuế đánh vào các doanh nghiệp và tổ chức. Việc khấu trừ của họ được thực hiện khi thực hiện một số hoạt động kinh doanh nhất định, bao gồm cả việc vận chuyển sản phẩm qua biên giới hải quan ...