Điện thoại chỉ được sạc khi tắt? Vấn đề trong sửa chữa là gì họ nói rằng với các ổ cắm sạc tất cả các quy tắc. nguyên nhân không được biết

Điện thoại sẽ chỉ sạc khi tắt máy? vấn đề trong sửa chữa là gì họ nói rằng với ổ cắm sạc tất cả các quy tắc. họ không biết lý do. Đừng vội mang nó đi sửa chữa, những việc như vậy rất thường xuyên ...