những người đã mua những thứ trên trang web này fireboxclub.com? những gì có thể nói tình trạng của chất lượng những thứ?

ai đã mua những thứ trên trang fireboxclub.com này? bạn có thể nói gì về trạng thái của chất lượng mọi thứ? Hàng công ty toàn g ... Hàng trung quốc điên cuồng, chất lượng chả kém gì đâu, mình không khuyên dùng Hình như cuối cùng nhân viên của một cửa hàng trực tuyến đã ...