những người đã mua những thứ trên trang web này fireboxclub.com? những gì có thể nói tình trạng của chất lượng những thứ?

Ai đã mua những thứ trên trang web này fireboxclub.com? Bạn có thể nói gì về tình trạng của sự vật? Công ty đầy ắp ... Hàng hóa ở Trung Quốc nóng tính, chất lượng không tệ hơn, tôi không khuyên. Có vẻ như nhân viên của cửa hàng trực tuyến cuối cùng đã ...