Trợ giúp trăn mới

Giúp người mới bắt đầu python a = int (input ()) b = int (input ()) c = random.randint (a, b) print (c) print (random.randint (a, b)) Cái này hoạt động - chỉ thiếu Đưa ra một số ngẫu nhiên. Mang nó ra đó là. import randomprint (random.randint (int (input ()), int (input ())))) giống như vậy ...

Làm thế nào để hack kiến ​​thức Web?

Làm thế nào để hack web literate? Đây là video hướng dẫn cách sử dụng script và qua trình duyệt nào hoạt động 100%, mình tự kiểm tra. https://www.youtube.com/watch?v=DU0uq37mXYQ ở đây mọi thứ đang hiển thị https://www.youtube.com/watch?v=k7PKbgv3CKQ đây là văn bản liên kết: https://yadi.sk/d/-YsXZuyJr4Qsu nổi bật lá thư ...