Tại sao các tiện ích không được cài đặt trong chrome của Google?

Tại sao các tiện ích không được cài đặt trong chrome của Google? Hãy thử xoá bộ nhớ cache của trình duyệt (trong Cài đặt) Thay đổi trình duyệt))) Đây là video https://www.youtube.com/watch?v=LiCHXKMpoIk Chrome-shit, đặt bắp đào. không muốn. Mối đe dọa Rất ít thông tin, rất nhiều lý do ...

Xin vui lòng cho tôi một danh sách các lệnh cho tập tin bó. dơi.

Thả danh sách các lệnh cho tệp hàng loạt. bat. CMD (cmd) lệnh thông dịch strok.COPY -Bắt đầu-up của một hoặc nhiều faylov.DATE-Đặt hiện daty.CHKDSK kiểm tra lại đĩa với kết luận statistiki.CLS làm sạch ekranaSHKNTFS hiển thị và thay đổi thời gian quét diskavo mapping zagruzki.ATTRIB ...

là nó có thể cài đặt Windows10 trên một máy tính bảng Android như một hệ điều hành?

là nó có thể cài đặt Windows10 trên một máy tính bảng Android như một hệ điều hành? Nó sẽ có thể. Khi điện thoại Windows10 được phát hành và các nhà sản xuất máy tính bảng sẽ viết các trình điều khiển cần thiết, tức là họ sẽ tùy chỉnh hệ thống cho tiện ích ...