Xin vui lòng cho tôi một danh sách các lệnh cho tập tin bó. dơi.

Vui lòng đưa vào danh sách các lệnh cho tệp lô. con dơi. CMD (cmd) -Khởi động trình thông dịch dòng lệnh SAO CHÉP một hoặc nhiều tệp DATE-Đặt ngày hiện tại CHKDSK-kiểm tra đĩa với đầu ra thống kê CLS-xóa màn hình CHKNTFS-hiển thị và thay đổi thực thi kiểm tra đĩa tại thời điểm khởi động ATTRIB-hiển thị ...

là nó có thể cài đặt Windows10 trên một máy tính bảng Android như một hệ điều hành?

điện thoại windows10 có cài được trên máy tính bảng android làm hệ điều hành không? Có thể. Khi điện thoại Windows 10 ra mắt và các nhà sản xuất máy tính bảng viết các trình điều khiển cần thiết, tức là họ sẽ điều chỉnh hệ thống cho tiện ích. ...