Cây gì mọc ở Sochi?

Những cây gì mọc ở Sochi? cây máy bay, hạt dẻ, cọ và các loại khác ... Cây bách, cọ, cây sồi Gartvis, cây Gruzia, cây Imeretian, cây trăn sừng và cây sồi phương Đông, hạt dẻ ngọt, cây bồ đề Caucasian, cây du, cây phong, bạch dương, lê, táo và quả đá ...

Efa khác với các loài rắn khác như thế nào? Tại sao người ta nói rằng efa là một con rắn tuyệt vời?

Efa khác với các loài rắn khác như thế nào? Tại sao người ta nói rằng efa là một con rắn tuyệt vời? Không có sự khác biệt đặc biệt nào trong đó, họ vipers, (http://www.floranimal.ru/pages/animal/je/1569.html) 1. Bò ngang và rất nhanh 2. Sống trong sa mạc và bỏ đi ...