đặc trưng cho vùng khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới.,

để mô tả đặc điểm của các đới khí hậu cận nhiệt đới và ôn đới., Nói một cách dễ hiểu, mát mẻ! + Cận nhiệt đới - đới khí hậu của Trái Đất. Các vùng cận nhiệt đới nằm giữa các vĩ độ nhiệt đới và ôn đới ở xích đạo, nghĩa là, khoảng giữa ...