Hệ thống Blowback.

Hệ thống Blowback. Ngoài việc mô phỏng sự rút lui của màn trập, hệ thống blockback cho phép cơ chế hoạt động khi tự động kích hoạt trong máy tự động PPA-K (tương tự như máy Cedar), chi phí khí đốt rất ít. Với phần bắn ...