Tại sao họ nói về những người nghiện rượu - CAPTURE Sóc

Tại sao họ nói về những người nghiện rượu - CAPTURE A Squirrel http://rutube.ru/tracks/288999.html?cm=1 để bắt một con sóc có nghĩa là say hoàn toàn, nghĩa là, đối với một người nghiện rượu đã tưởng tượng hoặc nghe thấy bất kỳ điều gì ma quỷ. bạn ngồi uống trong một ngày, uống trong hai ngày, và đột nhiên ... ...