Hãy nói cho tôi biết, một cơ quan ở Moscow, nơi bạn có thể ngồi cùng với rượu của bạn?

Xin vui lòng cho tôi biết, một tổ chức ở Moscow, nơi bạn có thể ngồi với rượu của bạn? McDonald Tôi có thể cung cấp một vài địa chỉ http://www.restoclub.ru/bloss/2/74702/. Không có nơi nào như vậy ở Moscow! Ở mọi nơi. Điều chính là đồng ý với người phục vụ phục vụ. gt; Đó ...