Multivisa là gì?

Multivisa là gì? Về multivisa bạn đã trả lời. và vì một số đã viết hoàn toàn vô nghĩa, tôi sẽ trả lời các câu hỏi còn lại)) Trong một khoảng thời gian theo quyết định của một đại sứ quán cụ thể. thường xuyên nhất ...

Xin chào! Nơi để trả lệ phí lãnh sự cho một thị thực Hoa Kỳ?

Xin chào! Nơi để trả lệ phí lãnh sự cho một thị thực Hoa Kỳ? Thanh toán bằng tiền mặt qua ngân hàng. Mỗi ứng viên phải trả một khoản phí lãnh sự tại bất kỳ chi nhánh nào của Ngân hàng Raiffeisen. Thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt. Ngân hàng phải được lấp đầy ...