Làm thế nào để xác định sự có mặt của carbon monoxide trong phòng bằng các phương tiện gia đình?

Làm thế nào để xác định sự hiện diện của carbon monoxide trong phòng có các sản phẩm gia dụng? có những thiết bị như vậy được gọi là máy phân tích khí. Nguyên tắc hoạt động của chúng khác nhau và phụ thuộc vào thành phần của khí được xác định, nhưng chúng được bày bán. Cũng thế…