Làm thế nào để xác định sự có mặt của carbon monoxide trong phòng bằng các phương tiện gia đình?

Làm thế nào để xác định sự có mặt của carbon monoxide trong phòng bằng các phương tiện gia đình? có những thiết bị như vậy, được gọi là máy phân tích khí. Nguyên tắc hành động của họ là khác nhau và phụ thuộc vào thành phần của khí được xác định, nhưng chúng đang được bán. Ngoài ra ...