Cách nhận biết mất khả năng

Làm thế nào để nhận ra "Thủ tục" không có khả năng là khá dài. 1. Kháng cáo lên tòa án. 2. Khám tâm thần (bệnh nhân nội trú hoặc ngoại trú) 3. Thông qua quyết định của tòa án (công nhận là không đủ năng lực pháp lý hoặc từ chối công nhận là không đủ năng lực pháp lý) Nói chung ...

UFC là gì?

UFC là gì? đó là một cơ quan điều hành liên bang của Bộ Tài chính Liên bang (Bộ Tài chính Nga), phù hợp với luật pháp của Liên bang Nga, thực hiện các chức năng cưỡng chế để đảm bảo thực hiện ngân sách liên bang, tiền mặt ...

Nói, dưới những điều kiện nào người cha có thể tịch thu đứa trẻ từ người mẹ trong khi ly dị?

Nói, dưới những điều kiện nào người cha có thể tịch thu đứa trẻ từ người mẹ trong khi ly dị? Nếu vị trí của ông là thuận lợi hơn trước mắt tòa án. Rất nhiều tất cả chủ quan! Thực tế, cơ hội được tăng lên đáng kể, nếu ngay lập tức được thực hiện ...

Giúp đỡ xin vui lòng! Làm thế nào để viết mô tả của cha mẹ của một đứa trẻ đi học mẫu giáo.

xin vui lòng giúp đỡ! Làm thế nào để viết một lời chứng thực về cha mẹ của một đứa trẻ đang học mẫu giáo. "Đặc trưng" là từ chính nó (được viết ở giữa tờ) Ở góc bên phải, bạn cần viết biểu mẫu, theo yêu cầu trong D / s, vì vậy hãy viết ...

Làm thế nào để có được tiết kiệm lương hưu của một thân nhân đã chết?

Làm thế nào để có được tiết kiệm lương hưu của một thân nhân đã chết? làm thế nào để nhận được một khoản trợ cấp của người cha đã chết trong một tổ chức phi lợi nhuận quỹ bảo hiểm phi nhà nước quỹ nguyên tử bảo đảm những gì số tiền được trả cho người chết tích lũy nếu ông 1974 năm sinh và chết 2012 ...

Làm thế nào để tự soạn câu trả lời cho bản tuyên bố về yêu cầu bồi thường?

Làm thế nào để tự soạn câu trả lời cho bản tuyên bố về yêu cầu bồi thường? điều này được gọi là đánh giá. . viết dưới tên của thẩm phán, trong trường hợp vụ án được xác định, cho biết nguyên đơn, bị can, và sau đó trong một hình thức tùy ý nhà nước của bạn ...