Phải làm gì với phần còn lại của kết thúc (giấy dán tường, gạch, tấm, ...) sau khi sửa chữa?

Phải làm gì với tàn dư của lớp hoàn thiện (giấy dán tường, gạch, tấm, ...) sau khi sửa chữa? Thông thường chúng không được sử dụng theo bất kỳ cách nào, nhưng được lưu trữ trong trường hợp làm hỏng trang trí hoàn thành. Ví dụ: bạn có một vài gạch còn lại ...

Làm thế nào để chọn eurowindows?

Làm thế nào để chọn eurowindows? Eurowindows có thể là gỗ, nhôm và nhựa, chỉ đa số, chỉ cần chọn hồ sơ nhựa mà từ đó các cửa sổ được thực hiện bởi các công ty nổi tiếng, không có nhiều người trong số họ.Đây là hồ sơ Hàn Quốc của LG Chem (khá hiếm, nhưng, trong của tôi…

Cửa sổ mù - nó là gì?

Cửa sổ mù - nó là gì? Cửa sổ là cửa sổ kính màu, khẩu độ trên tường, để lấy ánh sáng và thông gió. Cửa sổ mù là một hốc tường, bắt chước một cửa sổ được đặt bằng vật liệu xây dựng. Cửa sổ như vậy không vượt qua ...

Làm thế nào để bắt đầu sửa chữa trong căn hộ để tự hoàn thiện?

Làm thế nào để bắt đầu sửa chữa một căn hộ để tự trang trí? Một sửa chữa bình thường bắt đầu với một kế hoạch và một ước tính - bắt đầu làm gì trước tiên, liệu chúng ta sẽ thay đổi hệ thống ống nước, bắt đầu thực hiện, liệu chúng ta sẽ thay đổi ...