Cho tôi biết làm thế nào để thu hút khách hàng đến thợ làm móng bắt đầu? Tôi sẽ đánh giá cao ví dụ của bạn từ cuộc sống.

Cho tôi biết làm thế nào để thu hút khách hàng đến thợ làm móng bắt đầu? Tôi sẽ đánh giá cao ví dụ của bạn từ cuộc sống. Ví dụ riêng. Sau những khóa học đầu tiên, so sánh những gì tôi làm với những gì có thể thấy ...