Đào tạo khoảng là gì?

Đào tạo khoảng là gì? Đào tạo khoảng là một tập các bài tập thể chất có cường độ và hướng khác nhau, kết hợp theo nguyên tắc tải xen kẽ. Hãy nhớ rằng luyện tập xen kẽ là một bài tập cường độ trung bình và cao, vì vậy ...

Bơm là gì?

Bơm là gì? !!!! Pugging - như mọi người đã nói rằng nó đang bơm cơ bắp (để mở rộng fascias (túi trong đó có các cơ quan và cơ bắp để bảo vệ và bảo quản chúng trên bản gốc ...