Làm thế nào để trở thành một kẻ tâm thần và làm thế nào để vào một bệnh viện tâm thần. Làm thế nào để mọi người phát điên

Nhiều người, đặc biệt là thanh thiếu niên hiện đại, quan tâm đến việc làm thế nào để trở nên loạn thần. Trong thực tế, câu hỏi này không thể được gọi là chính xác. Vấn đề là không thể trở thành một kẻ tâm thần chỉ khi bạn có ý thức để lộ ...